Polityka Prywatności

www.ostropest-plamisty.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta strony www.ostropest-plamisty.com i użytkownika serwisów należących do grupy www.ostropest-plamisty.com obowiązuje aktualna Polityka Prywatności i Regulamin znajdujące się na tej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: www.ostropest-plamisty.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do www.ostropest-plamisty.com oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez www.ostropest-plamisty.com.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do www.ostropest-plamisty.com możesz zostać poproszona o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja darmowego raportu

Z usług www.ostropest-plamisty.com mogą korzystać wyłącznie pełnoletni użytkownicy i tylko oni mogą zaprenumerować darmowy raport. Zaprenumerowanie darmowego raportu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Emaile które będą wysyłane systematycznie, mogą zawierać Reklamy osób trzecich.

Niezapowiedziane Wiadomości

www.ostropest-plamisty.com zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości www.ostropest-plamisty.com rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów www.ostropest-plamisty.com.

Subskrybentki zapisując się do subskrypcji wyrażają zgodę na otrzymywanie emaili reklamowych wysyłanych przez www.ostropest-plamisty.com

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.ostropest-plamisty.com. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do www.ostropest-plamisty.com mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności (REGULAMIN)

www.ostropest-plamisty.com nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody poniesione przez Subskrybenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług www.ostropest-plamisty.com a w szczególności na skutek takich okoliczności jak:

(a) awaria łączy telefonicznych i transmisyjnych, w tym międzynarodowych;

(b) przyczyny o charakterze siły wyższej np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk i inne będące poza kontrolą www.ostropest-plamisty.com;

(c) okoliczności powstałe z winy Subskrybenta np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Subskrybenta albo nieprzestrzegania postanowień Regulaminu i innych przepisów prawa.

W żadnym wypadku www.ostropest-plamisty.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Subskrybenta, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług www.ostropest-plamisty.com, włącznie z utratą zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych, nawet jeśli www.ostropest-plamisty.com została poinformowana o możliwości zaistnienia takich szkód. www.ostropest-plamisty.com zastrzega sobie prawo do konserwacji sprzętu technicznego, a tym samym zawieszenie wysyłania maili na czas konieczny do przeprowadzenia konserwacji.

1 komentarz

Jak dbać o zdrowie wątroby i pęcherzyka żółciowego > Ostropest Plamisty · 22 sierpnia 2012 o 08:06

[…] poli­tyką prywatności […]

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *