Leczenie farmakologiczne w przewlekłych chorobach wątroby daje niestety wątpliwe rezultaty. Przy zbyt długim stosowaniu zamiast do poprawy sprawności wątroby może doprowadzić do uszkodzeń narządów miąższowych, w tym również wątroby.

Lekarze twierdzą, że najlepsze wyniki osiąga się stosując naturalne preparaty ziołowe. Ich przewaga nad środkami pochodzenia chemicznego polega na tym, że mogą być stosowane bez porównania dłużej, nie doprowadzając do poważniejszych uszkodzeń miąższu wątroby. Nie mają negatywnego wpływu na wątrobę. Preparaty ziołowe znacznie lepiej hamują procesy chorobowe w komórce wątrobowej.

Jak wiadomo, wątroba jest podstawowym laboratorium przemian materii w naszym organizmie. Białka, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne i witaminy znajdują się w wątrobie w różnych stanach przemian biochemicznych. Dlatego też, dla leczenia chorej, niewydolnej wątroby bardzo ważne jest stosowanie i przestrzeganie odpowiedniej diety.

Połączenie ziół z dietą daje najwyższe efekty leczenia. Od wielu lat, wielu pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, zawdzięcza swą obecną dobrą kondycję zdrowotną i samopoczucie stosowaniu ziół i właściwej diety.

Fakty te są poparte odpowiednimi badaniami. Przede wszystkim próbami wątrobowymi, które wykazują wyraźną tendencję do normalizacji wyników albo co najmniej do zahamowania pogarszania zdrowia. Bardzo często odnotowywana jest znaczna poprawa stanu wątroby a co za tym idzie – zdrowia. Nierzadko pacjencji wracają do pełni zdrowia.

Nie tylko w  przewlekłych stanach chorobowych stosowanie preparatów ziołowych i odpowiedniej diety jest obecnie najwłaściwszym postępowaniem leczniczym. Odpowiednia dieta i stosowanie ziół jest też doskonałym zabiegiem profilaktycznym. Profilaktyka chroni przed niewydolnością wątroby.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *