Ostropest plamisty forum

Przy­po­mi­nam wszyst­kim odwie­dza­ją­cym, że na naszej stro­nie działa forum dys­ku­syjne. Można poroz­ma­wiać tam o wszyst­kim co zwią­zane jest z ostro­pe­stem. Można zapy­tać o inte­re­su­jące nas sprawy, wymie­nić się doświadczeniami.

Tutaj każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Zapra­szam do dys­ku­sji. Ostro­pest pla­mi­sty forum czeka na wasze wpisy i rela­cje. Pamię­taj, że udzie­la­jąc się na forum możesz komuś ura­to­wać zdro­wie. Wystar­czy podzie­lić się swo­imi spo­strze­że­niami i doświad­cze­niami na temat sto­so­wa­nia ostropestu.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

3 odpowiedzi do “Ostropest plamisty forum”

 1. Andrzejek pisze:

  To super, iż można pody­sku­to­wać o ostro­pe­ście o tym jak go uży­wać. Mnie to się podoba.

 2. Andrzej pisze:

  Zapra­szam zatem do dyskusji :)

 3. Elena pisze:

  Witam, mam pyta­nie, czy ktos zaczal juz go brac? bo ja zacze­lam i strasz­nie zle sie po nim cuje :( mega.… boli mnie popro­stu caly brzuch z naci­skiem na watrobe.. jest nmi nie dobrze i nie mam łak­nie­nia. czy moze tak sie dziac ponie­waz watroba zaczyna sie oczysz­czac? czy to co nie­do­brego?
  dzieki za odp.

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy