Ostropest plamisty nasiona

Nasiona ostro­pe­stu są nie­zwy­kle pomocne w lecze­niu scho­rzeń wątroby. Ostro­pest pla­mi­sty nasiona można sto­so­wać w dwo­jaki sposób.

Nie­za­leż­nie od tego, który spo­sób wybie­rzemy należy pamię­tać o tym że istot­nym ele­men­tem kura­cji jest sys­te­ma­tyczne jego sto­so­wa­nie.

Ostro­pest pla­mi­sty można spo­ży­wać gry­ząc całe nasiona jak sło­necz­nik. Można też po zmie­le­niu nasiona ostro­pe­stu sto­so­wać jak przy­prawę,  doda­jąc do potraw, zja­da­jąc łyżeczkę ostro­pe­stu obfi­cie popi­ja­jąc wodą. Można też ze zmie­lo­nego ostro­pe­stu zro­bić zawie­sinę i wypić.

Czyli możemy jeść nasiona albo przed spo­ży­ciem je mie­lić. To zależy tylko od nas.

Ważne: Zapo­bie­gaw­czo uży­wamy 1 pła­skiej łyżeczki do herbaty.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy