Wiele badań klinicznych dowiodło, że Ostropest jest niezwykle skuteczny na bóle wątroby. Przeprowadzono wiele badań:

  • Jedno z nich wykazało poprawę u osób z wątrobą uszkodzoną nadmiernym spożyciem alkoholu.
  • Drugie przeprowadzono na na osobach z uszkodzoną wątrobą w wyniku stosowania leków psychotropowych.
  • Kolejne badanie wykazało poprawę u robotników pracujących w toksycznych warunkach.

Jak więc widać, ostropest plamisty jest niezwykle interesujący. Stwierdzono u niego odporność na skażenia. Dwoje uczonych V. Zheljazkov i S. Nikolov dowiodło, iż ostropest odporny jest na zatrucia przemysłowe, także metalami: kadmem, ołowiem, cynkiem i miedzią.

Swoją tezę udowodnili doświadczeniem, które polegało na zasadzeniu ostropestu na obszarze zatrutym przez hutę w różnych odległościach, a nawet przy samej hucie. Wyniki były niezwykle zdumiewające bowiem roślina nie wykazała żadnych zmian oprócz zmniejszonej ilości nasion proporcjonalnie do odległości od huty lub w ogóle ich nie zmniejszała. Roślina nie była w żadnym stopniu zatruta metalami. Może świadczyć to o jej wielkich właściwościach leczniczych i odporności. Dlatego też ostropest idealnie sprawdza się w leczeniu dolegliwości nie tylko wątrobowych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *