Sposób użycia ostropestu plamistego

Ostro­pest pla­mi­sty, spo­sób użycia

Wiele osób zasta­na­wia się nad pew­nym zagad­nie­niem. Mia­no­wi­cie bory­kają się one z pyta­niem:  jak sto­so­wać ostro­pest pla­mi­sty?

Odpo­wiedź jest prosta:

Spo­sób uży­cia ostro­pe­stu: Nasiona ostro­pe­stu należy zemleć. Spo­ży­wać 2 — 3 łyżeczki dzien­nie zmie­lo­nych suchych nasion. Przed, po lub w cza­sie posiłku. Pole­cany okres sto­so­wa­nia od 3 do 6 mie­sięcy. Można przyj­mo­wać w spo­sób długotrwały.

Jak widać spo­sób uży­cia ostro­pe­stu pla­mi­stego jest bar­dzo pro­sty i wygodny.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

5 odpowiedzi do “Sposób użycia ostropestu plamistego”

 1. lilla pisze:

  No to naprawdę pro­sty spo­sób. Szybko można zmie­lić nasiona w młynku i gotowe. Chyba sku­szę się na zakup i będę o swoje zdro­wie dbała.

 2. […] nawią­za­niu do wpisu spo­sób uży­cia ostro­pe­stu pla­mi­stego chciał­bym dodać jesz­cze jeden spo­sób jego sto­so­wa­nia. Już wie­cie, że można […]

 3. charlie pisze:

  to nacia­gany koment ? ten powyzej :)

  Moj jest praw­dziwy.
  jesli cho­dzi o to ziele jest naprawde OK, uzy­wam tydzien ale skutki sa zauwazlane

 4. pawel pisze:

  a gdzie o kupiłes…

 5. Anna pisze:

  Na ile czasu wystar­czy 1 kg nasion? Chcę sto­so­wać pro­fi­lak­tycz­nie. Dzię­kuję za odpowiedź!

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy